PS Antonie: „Lăcomia de cele materiale îndepărtează pe om de Dumnezeu şi de semeni”

Duminică, 7 iulie 2019, PS Antonie, Episcop de Bălţi, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Chetrosu, rn. Drochia (preot paroh Ion Codreanu).

În cuvântul său, PS Antonie s-a referit la textul Evangheliei din Duminica a treia după Rusalii. Vorbind despre dauna adusă omului ataşarea în exces de cele materiale, PS Antonie, între altele, a menţionat: „Cel care urmăreşte doar adunarea celor materiale rupe uşor legăturile de prietenie şi chiar şi legăturile de rudenie. Lăcomia de cele materiale îndepărtează pe om de Dumnezeu şi de semeni. Lacomul se află într-o stare de orbire sufletească şi nu poate realiza prăpastia întunericului în care se scufundă. Goana după cele materiale alungă lumina din sufletul lui. Goana după cele trecătoare îl îndepărtează pe om de cele veşnice, îl îndepărtează de Dumnezeu”.

După oficierea Sfintei Liturghii, PS Antonie a oficiat un Te-Deum de mulţumire pentru binefacerile revărsate de Bunul Dumnezeu asupra părintelui Ion, a familiei sale şi a comunităţii pe care o păstoreşte şi a oficiat slujba de sfinţire cea mică a apei (slujba Aghiasmei).

PS Antonie l-a felicitat pe părintele Ion cu ocazia sărbătoririi zilei onomastice şi i-a dăruit o icoană şi câteva cărţi cu conţinut duhovnicesc, mulţumindu-i pentru activitatea pastoral-misionară desfăşurată în parohie şi dorindu-i ani mulţi de păstorire rodnică.

Părintele Ion a mulţumit PS Antonie pentru slujbă, felicitare şi binecuvântare arhierească, invitându-l pe ierarhul Episcopiei de Bălţi, să mai vină în mijlocul creştinilor din Chetrosu şi cu alte ocazii.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi