PS Antonie: „Smerenia aduce lumină în sufletul omului, iar mândria - întuneric”

Duminică, 14 iulie 2019, PS Antonie, Episcop de Bălţi, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din localitatea Burlăneşti, raionul Edineţ, (preot paroh Nicolae Pânzariu). Din sobor au făcut parte slujitori de pe ambele maluri ale Prutului.

În cuvântul său, PS Antonie s-a referit la textul Evangheliei din duminica a IV-a după Rusalii. Vorbind despre smerenia sutaşului, PS Antonie, între altele, a menţionat: „Vedem cât de mult a fost impresionat Mântuitorul când sutaşul a spus: „Nu sunt vrednic să intri sub acoperişul casei mele”. Pentru această virtute dar şi pentru dragoste şi credinţă puternică, Mântuitorul vindecă pe sluga sa. Virtutea smereniei apropie oamenii şi-i face prieteni, iar mândria îi separă şi aduce dezbinare şi neînţelegere. Smerenia este mărturia că omul lucrează cu Duhul Sfânt. Smerenia aduce lumină în sufletul omului, iar mândria - întuneric. Prin smerenie ne asemănăm cu Mântuitorul, care ne-a dat cea mai mare lecţie de smerenie, până la jertfa Sa de pe Cruce. Smerenia ne apropie de Dumnezeu şi de oameni”.

PS Antonie a apreciat şi de data activitatea pastorală-misionară şi lucrul cu tinerii desfăşurat de părintele Nicolae, mulţumindu-i pentru implicarea activă în viaţa păstoriţilor. PS Antonie l-a felicitat pe părintele Nicolae cu ocazia sărbătoririi zilei de naştere, dăruindu-i o carte cu conţinut duhovnicesc.

După Sfânta Liturghie, PS Antonie a oficiat slujba Tainei Sfintei Cununii a tinerilor Teodor şi Mihaela, fii duhovniceşti ai părintelui Nicolae. PS Antonie i-a felicitat pe tineri cu acest moment frumos din viaţa lor, dăruindu-le o icoană şi îndemnându-i să vieţuiască în dragoste şi respect reciproc, după rânduiala creştinească.

Istoric: Satul Burlăneşti din raionul Edineţ a fost atestat documentar în anul 1632. Biserica din Burlăneşti a fost construită, din piatră, în anul 1868, pe locul altei biserici, mai vechi, din lemn. Sfântul locaş a activat până în anul 1948, când a fost închis de autorităţile sovietice de ocupaţie. Biserica s-a deteriorat cu timpul, distrugându-se, din cauza unor oameni îndepărtaţi de Dumnezeu, până la gemuri. În anul 1989 s-a început reconstruirea sfântului locaş. O contribuţie semnificativă a avut domnul Ion Şoric, care, pe timpul regimului sovietic, a fost condamnat la ani grei de puşcărie pentru mărturisea pe Dumnezeu. În anul 1992, în locaşul reconstruit a fost oficiată prima Sfântă Liturghie de către părintele Gheorghe Grim. În toamna anului 2010, comunitatea din Burlăneşti a aderat la structura eclesiastică canonică din acest spaţiu - Mitropolia Basarabiei. Pentru o perioadă (sfârşitul anului 2011 – începutul anului 2012), preot slujitor şa biserica din Burlăneşti a fost părintele Adrian Agapi. Din 13 mai 2012 preot la Burlăneşti este părintele Nicolae Pânzariu.  

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi