PS Antonie: „Maica Domnului aduce pace şi lumină sufletelor noastre”

Sâmbătă, 21 septembrie 2019, de ziua prăznuirii Naşterii Maicii Domnului (stil vechi), PS Antonie, Episcop de Bălţi, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Naşterea Maicii Domnului” din satul Lopatnic, raionul Edineţ (preot paroh Igor Roşca), cu ocazia prăznuirii hramului acestei localităţi.

În cuvântul său, PS Antonie s-a referit la cultul Maicii Domnului în Biserica Ortodoxă, la ajutorul pe care îl simt cei care i se roagă cu credinţă şi la activitatea părintelui Igor.

Vorbind despre ajutorul Maicii Domnului, PS Antonie, între altele, a spus: „Maica Domnului este grabnica noastră ajutătoare şi mijlocitoare la Fiul Său şi Dumnezeul nostru. Ea ascultă rugăciunile fiecăruia. Ea ne izbăveşte din nevoi şi necazuri. Maica Domnului ne adăposteşte sub acoperământul său cel sfânt. În vremuri de tulburare, Maica Domnului aduce pace şi lumină sufletelor noastre. Ea prin caldele sale rugăciuni, dăruieşte sănătate sufletelor noastre”.

Referindu-se la credinţa strămoşilor care cu multă jertfă au înălţat sfântul locaş din Lopatnic, PS Antonie, între altele, a menţionat: „Să învăţăm de la strămoşii noştri cum să păstrăm credinţa adevărată, să le urmăm dreapta mărturisire, pentru a rămâne cu ei în legătura dragostei şi a credinţei cea de viaţă veşnică dătătoare”.

PS Antonie a apreciat şi de data aceasta activitatea rodnică şi jertfelnică a părintelui Igor, care cu multe sacrificii menţine candela credinţei ortodoxe şi are grijă de sufletele păstoriţilor săi.

Părintele Igor a mulţumit PS Antonie pentru vizită şi binecuvântarea arhierească, invitându-l pe ierarhul Episcopiei de Bălţi să mai vină la Lopatnic şi cu alte ocazii.

Fiecare creştin prezent la Sfânta Liturghie a primit din partea PS Antonie iconiţe cu chipul Maicii Domnului.

La Sfânta Liturghie a fost prezent şi primarul localităţii, dl. Alexandru Roşca.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi