Conferinţă Ştiinţifică dedicată ierarhului Visarion Puiu la Bălţi

Joi, 3 octombrie 2019, PS Antonie, Episcop de Bălţi, a participat la Conferinţa Ştiinţifică „Visarion Puiu – memorie şi valoare” care s-a desfăşurat în sala de conferinţe a Muzeului de Istorie şi Etnografie din Bălţi. Evenimentul cultural dedicat marelui ierarh al Bisericii Ortodoxe Române a fost organizat de Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bălţi în colaborare cu Secţia Cultură a Primăriei Municipiului Bălţi şi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

În cadrul Conferinţei au fost prezentate următoarele comunicări:

1. Viaţa şi activitatea ÎPS Mitropolit Visarion Puiu (Dna Ludmila Rotari, muzeograf);

2. Consideraţiuni privind construcţia Catedralei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”(directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie din municipiul Bălţi);

3. Unele consideraţiuni despre construcţia reşedinţei episcopale (dna Nadejda Danilescu, muzeograf);

4. Aportul Mitropolitului Visarion Puiu la dezvoltarea învăţământului teologic (dna Lidia Noroc-Pânzaru);

5. Câteva consideraţiuni privind proprietăţile Episcopiei Hotinului (în baza documentelor de arhivă) (dna Mariana Mihalevschi, muzeograf);

6. Visarion Puiu – Şef al Misiunii Ortodoxe în Transnistria (dna Elena Coşeri, custode);

7. Mitropolitul Visarion Puiu – ani de pribegie (dna Lucia Neagu, custode şef).

Mesaje de salut participanţilor la Conferinţă au rostit: Excelenţa Sa, Domnul Petrişor Ionel Dumitrescu, Consulul General al României la Bălţi, dna Lidia Pădureac, dr. conf. univ., Prim-prorector pentru activitate didactică a USARB şi PS Antonie, Episcop de Bălţi.

PS Antonie a donat Muzeului de Istorie şi Etnografie din Bălţi un set de cărţi cu conţinut istoric editate de Editura Basilica din Bucureşti, iar fiecărui conferențiar i-a dăruit câte un exemplar al primei cărți editate de Episcopia de Bălți în anul 2018 – Primul jurnal misionar al cuviosului Anatolie Tihai, un apostol român pe ogorul Ortodoxiei japoneze.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi