PS Antonie: „Când ascultăm de Domnul ne umplem de prezenţa Lui şi de lumină sfântă”

Duminică, 6 octombrie 2019, PS Antonie, Episcop de Bălţi, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din localitatea Horeşti, rn. Făleşti (preot paroh Mihail Nedelcu).

Referindu-se la textul Evangheliei din Duminica a XVIII-a (pescuirea minunată), PS Antonie, între altele, a menţionat: „ Simon Petru a prins peşte doar când a ascultat de Hristos. Ascultarea lui a făcut să se petreacă minunea. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, în general, face minuni. Ascultarea înseamnă pace şi lumină. Ascultarea însemnă spor duhovnicesc. Când ascultăm de Domnul ne umplem de prezenţa Lui şi de lumină sfântă”.

În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul Claudiu Lucian Ţugui a fost hirotonit diacon.

PS Antonie l-a felicitat pe părintele Mihail cu ocazia împlinirii a douăzeci de ani de slujire la sfântul altar şi l-a ridicat în rangul de protoiereu, mulţumindu-i pentru activitatea pastoral-misionară jertfelnică în cadrul Episcopiei de Bălţi.

Părintele Mihail a mulţumit pentru vizita şi binecuvântare arhierească, pentru ridicarea în rangul de protoiereu şi l-a invitat pe ierarhul Episcopiei de Bălţi să mai vină la Horăşti şi cu alte ocazii.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi