PS Antonie: „Sfinţii ne ajută să înţelegem sensul vieţii pământeşti"

Marţi, 8 octombrie 2019, PS Antonie, Episcop de Bălţi, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

la biserica „Sfântul Serghie de Radonej” din localitatea Vărvăreuca, raionul Floreşti (preot paroh

Serghei Bârlădeanu).

După Sfânta Liturghie a fost oficiat un Te-Deum de mulţumire pentru binefacerile revărsate de

Bunul Dumnezeu peste familia părintelui Serghei şi pentru sănătatea ctitorilor sfântului locaş din

Vărvăreuca.

În cuvântul său, PS Antonie a vorbit despre cultul sfinţilor în Biserica Ortodoxă şi viaţa Sfântului

Serghie de Radonej. PS Antonie, între altele, a spus: „Sfinţii ne ajută să înţelegem sensul vieţii

pământeşti. Ei au fost oameni ca şi noi, dar au ales să lupte cu păcatul, au ales lumina şi au luptat cu

întunericul patimilor. Au folosit viaţa trecătoare pentru a dobândi viaţa veşnică. L-au căutat pe

Dumnezeu şi s-au învrednicit de Împărăţia Cerurilor”.

PS Antonie l-a felicitat pe părintele Serghei cu ocazia sărbătoririi zilei onomastice şi i-a dăruit o

icoană cu chipul Maicii Domnului, dorindu-i multă sănătate şi ajutor de la Domnul în activitatea

pastorală. Părintele Serghei a primit felicitări şi de la păstoriţii săi.

Părintele Serghei i-a mulţumit PS Antonie pentru vizită şi binecuvântare arhierească, invitându-l pe

ierarhul Episcopiei de Bălţi să mai vină în mijlocul comunităţii din Vărvăreuca.

La Sfânta Slujbă a fost prezent şi PC preot mitrofor Valeriu Cernei, vicarul administrativ al

Episcopiei de Bălţi.

Comunitatea „Sfântul Serghie de Radonej” din satul Vărvăreuca , raionul Floreşti a fost

înregistrată în anul 2012. La 28 noiembrie 2013 a fost pusă prima piatra de temelie. La slujba de

punere a pietrei de temelie a participat PC preot Ioan Cosoi, vicar administrativ al Arhiepiscopiei

Chişinăului şi PC preot mitrofor Valeriu Cernei, vicar administrativ al Episcopiei de Bălţi. În ziua

de 18 iulie 2014, PS Antonie de Orhei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului a oficiat prima

slujbă arhierească în mijlocul comunităţii „Sfântul Serghie de Radonej” din satul Vărvăreuca ,

raionul Floreşti.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi