Eveniment cultural dedicat Mitropolitului Visarion Puiu la Universitatea din Bălţi

 Joi, 17 octombrie 2019, PS Antonie, Episcop de Bălţi, a participat la Masa rotundă „Visarion Puiu: Memorie şi Istorie” desfăşurată în Sala de lectură nr.1 a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Masa rotundă dedicată marelui ierarh român a fost organizată de către Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bălţi, Episcopia de Bălţi, Centrul de Informare al României din cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” şi Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială a Universităţii de Stat „Alecu Russo”.

Mesaje de salut participanţilor la Masa rotundă au transmis Excelenţa Sa, Domnul Petrişor Ionel Dumitrescu, Consulul General al României la Bălţi, PS Antonie, Episcop de Bălţi şi dna Elena Harconiţă, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

În cadrul evenimentului au fost prezentate câteva comunicări temeinic documentate: „O mitropolie desfiinţată şi un mitropolit uitat: Visarion Puiu” susţinută de către PC preot Roman Botezat, consilier pentru Misiune, Cultură şi Tineret al Episcopiei de Bălţi, „Consideraţii privind construcţia Catedralei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena”, susţinută de către dna Ludmila Dobrogeanu, directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie din Bălţi, „Câteva consideraţii privind proprietăţile Episcopiei Hotinului”, susţinută de către dna Mariana Mihalevschi, muzeograf, Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bălţi, Expoziţia de documente „Mitropolitul Visarion Puiu – figură ilustră în Biserica românească”, prezentată de dna Lilia Ababii, coordonator CIR, Biblioteca Ştiinţifică USARB.

În sală au fost prezenţi studenţi de la mai multe facultăţi ale Universităţii de Stat „Alecu Russo”.

La finalul manifestaţiei culturale, PS Antonie a donat Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” un set de cărţi cu conţinut istoric editate de Editura Basilica din Bucureşti şi a mulţumit pentru faptul că profesorii de la USARB promovează chipul vrednicului de pomenire ierarh Visarion Puiu, personalitate marcantă din perioada interbelică, care a păstorit la Bălţi între anii 1923-1935.

Întâlnirea a fost moderată de dna conf. univ. dr. Lidia Pădureac, prim – prorectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi pentru activitatea didactică.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi