Conferinţă dedicată satului românesc la Lipnic

Joi, 31 octombrie 2019, PS Antonie, Episcop de Bălţi, a binecuvântat şi a participat la Conferinţa

pastoral-misionară dedicată Anului omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi

primarilor gospodari) desfăşurată la Căminul cultural din satul Lipnic şi organizată de Protopopiatul

de Donduşeni şi Edineţ din cadrul Episcopiei de Bălţi în colaborarea Gimnaziul „Ştefan cel Mare”

din sat.

Comunicări în care a fost evocat satul românesc şi chipul vrednicului slujitor al altarului, regretatul

preot Victor Rusu, au fost prezentate de către PC preot Roman Botezat, consilier eparhial, PC preot

Sergiu Măriţoi, protopop de Donduşeni şi Edineţ, PC preot Valeriu Cernei, vicar administrativ al

Episcopiei de Bălţi, dna Maria Paladiciuc, profesoară de istorie şi dna Lupulciuc Valentina, ex-

primar al satului Lipnic.

Un scurt istoric al satului Lipnic a fost prezentat de către dna profesoară Stella Stratu.

PS Antonie a înmânat Diplome de gratitudine doamnei Maria Paladiciuc, profesoară de istorie, dnei

Lupulciuc Valentina, ex-primarul satului Lipnic şi colectivului pedagogic al Gimnaziul „Ştefan cel

Mare” din satul Lipnic.

Elevii de la Gimnaziul „Ştefan cel Mare” din satul Lipnic au prezentat un program artistic în care au

glorificat figura sfântului voievod şi istoria satului Lipnic. În cadrul programului artistic a evoluat şi

Ansamblul de bărbaţi „Teiuşii” din sat.

Conferinţa a fot precedată de oficierea Sfintei şi Dumnezeieşti Liturghii la biserica cu hramul

„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Lipnic, raionul Ocniţa (preot paroh Ioan Rusu). În

cadrul Sfintei Liturghii şi după s-au rostit rugăciuni pentru sufletul adormitului în Domnul, preotul

Victor.

Lipnicul a rămas în istorie prin biruinţa lui Ştefan cel Mare asupra tătarilor Hoardei de Aur în ziua

de 20 august 1470. Biserica din Lipnic a fost construită în anul 1863. În timpul regimului sovietic,

sfântul locaş nu a fost închis. Timp de 25 de ani la Lpnic a păstorit părintele Victor Rusu, care a

trecut la cele veşnice la 17 aprilie 2014. În data de 7 mai 2014, paroh al comunităţii din Lipnic a fost

numit, prin decizie mitropolitană, părintele Ioan Rusu, fiul părintelui Victor.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2019 „Anul omagial al satului românesc

(al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari) şi Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim

Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi