ASTRA în Dondușeni

 

    Relațiile asociațiunii ASTRA cu orașul Dondușeni au început cu mulți ani în urmă, dar o colaborare mai strânsă se desfășoară din 2018, când pentru prima dată la simpozioanele internaționale, organizate anual de această asociație, au participat și dondușenenii. Și iată deja al treilea an nu numai orașul, dar și raionul Dondușeni participă la activitățile științifice și culturale organizate anual de ASTRA. Zeci de elevi, studenți și masteranzi au prilejul în fiecare vară de a se odihni activ în diferite școli și tabere organizate pentru românii din afara hotarelor.

    Anul acesta Dondușeni a fost pentru două zile gazda primitoare pentru participanții la lucrările Simpozionuluiui Internațional "Români și ucraineni în lumina istoriei". Identitate și controverse la porțile Europei, organizat de Asociațiunea pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român ASTRA, Despărțământul ASTRA ”Mihail Cogălniceanu” Iași, în parteneriat cu Filiala Iași a Comitetului Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii a Academiei Române și Universitatea ”Ștefan cel Mare ” din Suceava.

   În prima zi Astriștii au vizitat conacul lui Kazimir și casa-muzeu a pictorului I. Vieru din s. Cernoleuca. În ziua a doua, în incinta LT”A. Mateevici” a avut loc o întâlnire de suflet a ASTREI cu membri ai comunității din raion: manageri, școlari și locuitori ai raionului. În cadrul acestei întâlniri, la care au fost discutate realizările acestei organizații, dar și proiectele pentru viitor, ansamblele etnofolclorice ”Semănătorii” din o.Dondușeni și ”Vatra” din s. Crișcăuți împreună cu elevii din liceele teoretice ”Prometeu” din s. Baraboi și ”Alexei Mateevici” din Dondușeni au prezentat un recital literar-artistic cu genericul ”Cântare țării”. Tot în ziua a doua astriștii au vizitata muzeul LT”Alexei Mateevici” și parcul lui Pomer din s. Țaul.  

    Întâlnirea a avut loc cu binecuvântarea Preasfințitului Antonie, Episcop de Bălți, aportul și suportul dnei G.Grigoriev, șef DECT și a pr. Roman Botezat, parohul bisericii ”Acoperământul Maicii Domnului ”. Această manifestare a lăsat impresii adânci în sufletele oaspeților și ale gazdelor.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălți