PS Antonie: „Prin pocăinţă dobândim viaţa veşnică”

Luni, 20 ianuarie 2020, ziua când creştinii ortodocşi, care respectă sărbătorile pe silul vechi, au prăznuit Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului nostru Iisus Hristos, PS Antonie, Episcop de Bălţi, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Lipnic, raionul Ocniţa (preot paroh Ioan Rusu).

În cuvântul său, PS Antonie s-a referit la viaţa Sfântului Proroc Ioan Botezătorul şi la misiunea sa de-al descoperi oamenilor pe Mântuitorul Iisus Hristos.

Vorbind despre activitatea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul şi cuvintele sale de îndemn la pocăinţă, PS Antonie, între altele, a spus: „Cuvintele pe care le rostea Sfântul Proroc Ioan Botezătorul când a început să propovăduiască, în pustia Iudeii, au fost: „Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor”. Aceleaşi cuvinte le-a rostit şi Mântuitorul când şi-a început propovăduirea publică. Ce înţelegem de aici? Înţelegem că doar în stare de pocăinţă ne putem apropia de Împărăţia lui Dumnezeu. Este mare puterea pocăinţei. Pocăinţa deschide uşile Împărăţiei Cerurilor, pocăinţa ne duce la viaţa veşnică. Fără pocăinţă nu putem păşi spre fericirea sfinţilor lui Dumnezeu”. „Să descoperim folosul pocăinţei pentru ca viaţa noastră pământească să devină un timp în care să dobândim viaţa veşnică”, a mai spus PS Antonie.

PS Antonie i-a mulţumit părintelui Ioan pentru activitatea misionară desfăşurată în parohie, felicitându-l cu ocazia sărbătoririi zilei onomastice, aducându-i în dar un set de cărţi de zidire duhovnicească şi o icoană cu chipul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Părintelui Ioan i-a mulţumit PS Antonie pentru vizită, împreună slujire, binecuvântare arhierească şi felicitare de ziua onomastică, invitându-l pe ierarhul Episcopiei de Bălţi să mai vină în mijlocul creştinilor din Lipnic şi cu alte ocazii.

PS Antonie i-a felicitat, de asemenea, cu ocazia sărbătoririi zilei onomastice, pe toţi creştinii care poartă numele de Ion şi Ioana şi derivatele acestor nume.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi