Adunarea Eparhială a Episcopiei de Bălţi

Joi, 6 februarie 2020, în Sala de Conferinţe a Hotelului VisPas din Bălţi, a avut loc, cu binecuvântarea PS Antonie, Episcop de Bălţi, Adunarea Eparhială anuală a Episcopiei de Bălţi. Adunarea a fost precedată de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi slujba Te-Deumului, oficiate de către PS Antonie la biserica „Naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos” din oraşul Bălţi (preot paroh Petru Botezatu).

Cuvântul de deschidere a Adunării Eparhiale fost rostit de către PS Antonie. După deschiderea Adunării, PS Antonie a gratificat câteva persoane, care au promovat constant valorile românești în spațiul basarabean și au sprijinit activitatea Episcopiei de Bălți, oferindu-le câte o Diplomă de gratitudine, o icoană cu chipul Sfintei Cuvioase Parascheva şi un mic bust al Sfântului Domnitor Ștefan cel Mare. Printre cei dratificaţi de către PS Antonie au fost doamna Ana Bejan, ex-prefect de Soroca, domnul Mihail Galben, ex-director al Gimnaziului din s. Sloveanca, membru al Adunării Eparhiale a Mitropoliei Basarabiei (anii 1994-2017), domnul Vitalie Ştirbu, şeful DÎTS, r-nul Briceni şi domnul Vitalie Muntean, primar al s. Rublenița, r-nul Soroca.

După apelul nominal al participanţilor şi constatarea constituirii cvorumului pentru ca Adunarea să fie considerată statutară, PS Antonie a declarat deschisă şedinţa Adunării Eparhiale.

Din componenţa secretariatului au făcut parte: PC preot Valeriu Cernei, vicar administrativ al Episcopiei de Bălţi, PC preot Florentin Constantin Doboşeriu, parohul bisericii „Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” din Voloviţa, Soroca şi PC preot Igor Roşca, paroh al bisericii „Sfânta Treime” din satul Feteşti, raionul Edineţ.

Odinea de zi a Adunării a fost completată, la propunerea PS Antonie, cu un punct prin care se solicita expunerea Adunării Eparhiale a Episcopiei de Bălţi asupra procesului de trecere a preoţilor şi a parohiilor din subordinea Mitropoliei Moldovei (Patriarhia Moscovei) la structura eclesiastică canonică – Mitropolia Basarabiei.

După aprobarea de către Adunare a ordinii de zi, prezentată de către PC preot Valeriu Cernei, a urmat prezentarea rapoartelor de către părinţii consilieri.

Astfel PC preot Valeriu Cernei a prezentat raportul Sectorului Administrativ şi itinerarul pastoral-misionar al PS Antonie; PC preot Roman Botezat - raportul de activitate a sectorului Cultural, PC preot Florentin Constantin Doboşeriu – raportul Sectorului Economic şi Social şi PC preot Igor Roşca – raportul inspectorului bisericesc.

După prezentarea rapoartelor, au urmat dezbaterile, după care Adunarea Eparhială a apreciat activitatea consilierilor, pe anului 2019, ca fiind satisfăcătoare, votând şi o HOTĂRÂRE:

1. Adunarea Eparhială a lua act de activitatea Sectoarelor Episcopiei de Bălți pe anul 2020, reflectat în raportul de activitate al:

- Consilierului administrativ;

 - Consilierului economic și social;

 - Consilierului cultural şi

 - Inspectorului bisericesc.

2. A califica activitatea Centrului Eparhial și a consilierilor ca fiind satisfăcătoare;

3. Adunarea Eparhială apreciază schimbarea de atitudine a unor slujitori ai altarelor din subordinea Mitropoliei Moldovei (Patriarhiei Moscovei) şi aderarea acestora la structura ecleziastică românească canonică din acest spațiu, Mitropolia Basarabiei, și îndeamnă pe toți preoții și credincioșii, în lumina adevărului istoric și bisericesc, să urmeze fapta binecuvântată a acestor slujitori.

În încheiere, PS Antonie a mulţumit membrilor Adunării Eparhiale pentru participare şi părinţilor consilieri pentru organizarea Adunări Eparhiale, mulţumind şi tuturor celor care au luat cuvântul în cadrul Şedinţei şi au făcut propuneri constructive în vederea dinamizării activităţii pastoral-misionară a Episcopiei de Bălţi. PS Antonie, de asemenea, a observat, din rapoartele prezentate, o creștere semnificativă a numărului de activități pe plan pastoral, misionar, cultural şi social, mulţumindu-le tuturor pentru implicare şi jertfă, încurajându-i, în acelaşi timp, pe consilieri, preoţi parohi şi protopopi să amplifice activitatea în vederea răspândirii, cu mai multă hotărâre şi râvnă, a cuvântului Evangheliei şi a adevărului eclesiastic din acest spaţiu - canonicitatea Mitropoliei Basarabiei.

PS Antonie a evidenţiat şi necesitatea unităţii, solidarităţii şi disciplinei în rândurile clericilor Episcopiei de Bălţi.

La final a fost vizionat filmul documentar „Patriarhul Nicodim Munteanu” realizat de Trinitas TV.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi