PS Antonie: „Doar în stare de smerenie ne putem apropia de Dumnezeu”

Duminică, 17 februarie 2019, PS Antonie, Episcop de Bălţi, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Naşterea Maicii Domnului” din satul Lopatnic, raionul Edineţ (preot paroh Igor Roşca).

În cuvântul rostit după Sfânta Liturghie, PS Antonie s-a referit la perioada Triodului, la parabola Vameşului şi a Fariseului şi la activitatea misionar-pastorală a părintelui Igor. Între altele, PS Antonie a zis: „Ultimul verset din Evanghelia de astăzi ne anunţă un mare adevăr şi anume: „Oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa”. Vedem din acest verset că doar în stare de smerenie ne putem înălţa. Mândria ne coboară şi ne îndepărtează de Dumnezeu. Şi doar în stare de smerenie ne putem apropia de Dumnezeu. Smerenia o învăţăm de la Mântuitorul. El a fost smerit şi ne recomandă şi nouă să fim smeriţi. Smeriţi au fost sfinţii. Smerenia ne duce la Lumină, mândria – la întuneric”. „Să căutăm şi să adunăm Lumina în sufletele noastre şi în felul acesta vom merge spre viaţa veşnică”, a îndemnat PS Antonie.

PS Antonie i-a mulţumit părintelui Igor pentru misiunea pastoral-misionară desfăşurată la Lopatnic şi i-a dăruit părintelui Igor o carte de predici.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, PS Antonie a binecuvântat fiecare creştin prezent la sfânta slujbă şi le-a dăruit câte o iconiţă cu chipul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei.

Părintele Igor a mulţumit PS Antonie pentru vizită şi binecuvântare arhierească, invitându-l pe ierarhul Episcopiei de Bălţi să mai vină la Lopatnic şi cu alte ocazii.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi