Adunarea Eparhială a Episcopiei de Bălţi

Joi, 7 februarie 2019, în Sala de Conferinţe a Hotelului VisPas din Bălţi, a avut loc, cu binecuvântarea PS Antonie, Episcop de Bălţi, Adunarea Eparhială anuală a Episcopiei de Bălţi. Adunarea a fost precedată de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, slujba Te-Deumului şi un parastas pentru sufletele adormiţilor în Domnul părinţi patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române Nicodim, Iustin şi Teoctist, oficiate de către PS Antonie la biserica „Naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos” din oraşul Bălţi (preot paroh Petru Botezatu).

Cuvântul de deschidere a Adunării Eparhiale fost rostit de către PS Antonie. Ierarhul Episcopiei de Bălţi a salutat prezenţa participanţilor şi a făcut o incursiune în istorie organizării Bisericii Ortodoxe Române, oprindu-se şi asupra rolului Adunării Eparhiale în misiunea Bisericii, făcând apel la fiecare membru al Adunării Eparhiale să se străduie să aducă contribuţia proprie la lucrările forului superior ala Episcopiei de Bălţi. Între altele, PS Antonie a menţionat: „Este o binecuvântarea a Bunului Dumnezeu că d-voastră să faceţi parte din prima componenţă a Adunării Eparhiale a Episcopiei de Bălţi reactivată după 74 de ani de la tragicele momente din 1944, pentru că reactivarea reală o putem considera dată alegerii, în ziua de 24 mai 2018, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la cererea frăţiilor voastre, a chiriarhului, în istoricul scaun, de aici, de la Bălţi. Suntem la început  de drum. Frăţiile voastre o să apreciaţi munca depusă de părinţii consilierii eparhiali împreună cu episcopul eparhiot în cele şase luni ale anului 2018. Aşteptăm din parte d-voastră înţelegere, susţinere, dar şi critici constructive. Ne dorim să facem câte mai multe şi frumoase lucruri pentru slava lui Dumnezeu şi promovarea adevărului eclesiastic în acest spaţiu. Şi acest lucru suntem chemaţi să-l facem cu frică de Dumnezeu şi cu gândul la înaintaşii noştri, care ne-au lăsat o bogată moştenire în ceea ce priveşte slujirea lui Dumnezeu şi a neamului nostru”.

PS Antonie în cuvântul său a mai anunţat că anul 2019 în cadrul Patriarhiei Române a fost declarat Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, al învăţătorilor şi al primarilor gospodari)” şi Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti” şi a decorat cu Diplome de vrednicie trei primari din Episcopia de Bălţi care în anul 2018, anul centenarului Marii Uniri, au votat Uniri simbolice cu România.

După apelul nominal al participanţilor şi constatarea constituirii cvorumului pentru ca Adunarea să fie considerată statutară, PS Antonie a declarat deschisă şedinţa Adunării Eparhiale.

Din componenţa secretariatului au făcut parte: PC preot Valeriu Cernei, vicar administrativ al Episcopiei de Bălţi, PC preot Florentin Constantin Doboşeriu, parohul bisericii „Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” din Voloviţa, Soroca şi PC preot Igor Roşca, paroh al bisericii „Sfânta Treime” din satul Feteşti, raionul Edineţ.

După aprobarea de către Adunare a ordinii de zi, prezentată de către PC preot Valeriu Cernei, s-a purces la prezentarea rapoartelor de către părinţii consilieri.

Astfel PC preot Valeriu Cernei a prezentat raportul Sectorului Administrativ şi itinerarul pastoral-misionar al PS Antonie; PC preot Roman Botezat - raportul de activitate a sectorului Cultural, dl Mihai Potoroacă a prezentat activitatea Sectorului Juridic, iar PC preot Sorin-George Huluţă-Saftiuc – raportul Sectorului Economic şi Social.

După dezbaterile de după prezentarea fiecărui raport, Adunarea Eparhială a apreciat activitatea consilierilor, pe cele şase luni ale anului 2018, ca fiind satisfăcătoare.

La diverse s-au discutat chestiuni care privesc lucrarea misionară, pastorală, culturală, şi socială a Episcopiei de Bălţi pentru anul viitor. Printre cei car au venit cu propuneri concrete în dinamizarea activităţii Episcopiei de Bălţi au fost: PC preot Igor Roşca, paroh al bisericii „Sfânta Treime” din satul Feteşti, raionul Edineţ; PCuv. Stareţ Irineu Timofte, (mănăstirea Rămăzani), PC preot Gheorghe Eşanu, paroh al bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din oralul Făleşti ş.a.

În încheierea şedinţei Adunării, PS Antonie a mulţumit membrilor Adunării Eparhiale pentru participare, părinţilor consilieri pentru organizarea Adunări Eparhiale şi părinţilor protopopi pentru dăruire şi misiunea jertfelnică desfăşurată în protopopiate. PS Antonie a mulţumit tuturor celor care au luat cuvântul în cadrul şedinţei şi au făcut propuneri constructive de dinamizare a activităţii pastoral-misionară în Eparhia de Bălţi şi a făcut apel la unitate şi solidaritate între clerici şi mireni ai Episcopiei de Bălţi.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi