PS Antonie: „Smerenia ne apropie de Dumnezeu şi de semeni”

Duminică, 5 iulie 2020, PS Antonie, Episcop de Bălţi, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena” din satul Corlăteni, raionul Râşcani (preot paroh Valeriu Ursu).

În cuvântul rostit după Sfânta Liturghie, PS Antonie s-a referit la textul Evangheliei din Duminica a IV-a după Rusalii. Vorbind despre una dintre virtuţile sutaşului din Evanghelie, PS Antonie, între altele, a menţionat: „Când Mântuitorul a spus că va veni şi-i va vindeca sluga, sutaşul a spus că nu este vrednic ca Mântuitorul să intre sub acoperişul casei sale, ci să zică numai cu cuvântul şi sluga sa se va vindeca. Şi mai adăugă că este om sub stăpânirea altora şi că are şi el sub stăpânire ostaşi care ascultă de ordinele lui. În felul acesta sutaşul recunoaşte în Mântuitorul pe cel care poate să-i vindece sluga şi o poate face de la distanţă. Auzind acestea Iisus S-a minunat şi a zis celor ce erau cu El, că atâta credinţă nu a văzut nici Israel. Credinţa sutaşului L-a determinat să-i vindece şi să-i spună: „Du-de, fie ţie după cum ai crezut”. Vindecarea slugii a fost rodul credinţei sale. Dar la sutaş mai vedem o virtute – smerenia. El spune că nu este vrednic să intre sub acoperişul casei sale. Smerenia este rodul credinţei. Omul credincios este şi un om smerit. Smerenia arată credinţa omului şi dimpotrivă mândria indică slaba credinţă sau lipsa ei totală. Omul smerit este plin de Duhul Sfânt, pentru că peste cei smeriţi se odihneşte Duhul Sfânt. De la cei mândri se Duhul Sfânt retrage. Smerenia ne apropie de Dumnezeu şi de semeni. Smerenia ne umple de Duhul Sfânt”.

PS Antonie i-a îndemnat pe cei prezenţi să fie atenţi cu sănătatea lor şi a celor din jur în contextul noii boli Covid-19, menţionând că respectarea recomandărilor Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică este spre binele fiecăruia.

În cadrul Sfintei Liturghii, PS Antonie a înălţat rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru încetarea noii boli molipsitoare.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi