PS Antonie: „Fapta bună aduce în inima noastră lumină şi bucurie”

Duminică, 30 august 2020, PS Antonie, Episcop de Bălţi, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Chetrosu, rn. Drochia (preot paroh Ion Codreanu).

După Sfânta Liturghie a fost oficiat un Te-Deum pentru binefacerile revărsate de Bunul Dumnezeu asupra familiei preotului paroh şi asupra comunităţii din Chetrosu.

În cuvântul său, PS Antonie s-a referit la textul pericopei din Duminica a 12-a după Rusalii (Tânărul bogat). 

Vorbind despre folosul faptei bune pentru starea sufletească a creştinului, PS Antonie, între altele, a spus: „Nu este suficient să fim evlavioşi, ci avem nevoie şi de fapte bune. Fapta bună aduce în inima noastră lumină şi bucurie şi ne apropie de Dumnezeu. Cele materiale pot fi piedică pentru a ne apropia de Dumnezeu. Dacă reuşim să nu ne ataşăm de ele, ne păstrăm libertatea. Atunci când renunţăm la cele materiale, inima noastră devine liberă pentru a-L primi pe Dumnezeu. De faptul cum ne despărţim de cele materiale, putem înţelege cât de liberi suntem”. „Să căutăm libertatea, detaşându-ne de cele materiale, ca să-i facem loc lui Dumnezeu în inimile noastre”, a îndemnat PS Antonie. 

PS Antonie i-a mulţumit părintelui Ion pentru activitatea sa pastoral-misionară şi i-a urat succese în misiunea de păstor de suflete. Ierarhul Episcopiei de Bălţi a înmânat tablete educaţionale la cinci elevi. 

Părintele paroh i-a mulţumit PS Antonie pentru tablete şi pentru vizită, invitându-l să mai vină în mijlocul comunităţii pe care o păstoreşte şi cu alte ocazii.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi