PS Antonie: „Toţi, şi clerici şi mireni, suntem chemaţi să fim lucrători buni în via Domnului”

Duminică, 6 septembrie 2020, PS Antonie, Episcop de Bălţi, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” din satul Dondușeni, rn. Donduşeni (preot paroh Marin Botezatu).

PS Antonie în cuvântul său s-a referit la textul Evangheliei din Duminica a XIII-a după Rusalii.

Vorbind despre lucrătorii din via Domnului, care este poporul dreptcredincios, PS Antonie, între altele, a menţionat: „Evanghelia ne vorbeşte despre două categorii de lucrători – buni şi răi. Cei răi sunt lucrătorii incorecţi şi care dăunează mult. Din ce cauză poate ajunge un lucrător să fie rău? Din cauza necredinţei, a lăcomiei şi a egoismului. Care va fi plata? Evanghelia ne spune că vor fi pierduţi cu rău. Roadele activităţii lor îi va pierde. Sau cu alte cuvinte faptele lor îi va pedepsi. Toţi, şi clerici şi mireni, suntem chemaţi să fim lucrători buni în via Domnului. Lucrătorul bun este cel care este preocupat ca via să fie îngrijită, curată. Lucrătorul bun cu dragoste şi multă muncă se străduie ca via să fie fără „buruiene”, pentru a putea strânge roadă mare pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Un lucrător bun lucrează cu Dumnezeu şi pentru Dumnezeu. Un lucrător rău lucrează împotriva lui Dumnezeu. Un lucrător leneş şi rău nu va reuşi să strângă roadă bogată, dar va face mult rău viei şi va aduce multă sminteală în poporul lui Dumnezeu”. „Să ne străduim să fim lucrători buni şi harnici, pentru a ne face părtaşi Împărăţiei lui Dumnezeu”, a îndemnat PS Antonie.

PS Antonie l-a felicitat pe părintele Marin cu împlinirea a douăzeci şi şapte de ani de preoţie, i-a mulţumit pentru activitatea rodnică de slujitor al Mitropoliei Basarabiei şi i-a urat multă sănătate şi ajutor de la Domnul în propovăduirea adevărului eclesiastic şi istoric din acest spaţiu.

PS Antonie a oficiat un Te-Deum de mulţumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu de părintele Marin, familia sa şi comunitatea ortodoxă din satul Donduşeni şi a binecuvântat lucrările de reparaţie a sfântului locaş.

Părintele Marin i-a mulţumit PS Antonie pentru vizită şi binecuvântare arhierească şi l-a invitat pe ierarhul Episcopiei de Bălţi sa mai vină la Donduşeni, de hramul satului, pe 21 noiembrie.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi