Te-Deum la Bălţi pentru reactivarea Mitropoliei Basarabiei

Luni, 14 septembrie 2020, PS Antonie, Episcop de Bălţi, a oficiat, la biserica „Naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos” din oraşul Bălţi (preot paroh Petru Botezatu) un Te-Deum de mulţumire pentru binefacerile revărsate de Bunul Dumnezeu asupra clericilor şi credincioşilor din Mitropolia Basarabiei.

Rugăciunea a fost înălţată de către PS Antonie cu ocazia împlinirii a douăzeci şi opt de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei.

În cuvântul său, PS Antonie s-a referit la lupta clericilor şi a credincioşilor Mitropoliei Basarabiei pentru adevăr şi dreptate, pentru dreptul lor firesc şi sfânt de fi cu Biserica Mamă, Biserica Neamului, Biserica canonică din acest spaţiu – Patriarhia Română.

„Prin reactivarea Mitropoliei Basarabiei s-a restabilit unul dintre adevărurile reduse la tăcere de regimul sovietic în acest spaţiu - adevărul eclesiastic. Prin reactivarea Mitropoliei Basarabiei s-a reactivat Biserica canonică a acestui spaţiu şi s-a refăcut spaţiul eclesiastic românesc” a menţionat PS Antonie.

Ierarhul Episcopiei de Bălţi a felicitat clericii şi credincioşii Mitropoliei Basarabiei cu această zi, a urat mulţi ani Mitropoliei Basarabiei şi i-a îndemnat pe toţi să se roage pentru pace şi înţelegere între fraţi şi să promoveze cu mult curaj adevărul istoric despre Biserică, Neam şi Ţară.

Istoric: Mitropolia Basarabiei este o Biserică ortodoxă autonomă, de stil vechi, în cadrul Patriarhiei Române, reactivată pe 14 septembrie 1992. Mitropolia Basarabiei este recunoscută oficial drept succesoare spirituală, canonică, istorică a Mitropoliei Basarabiei care a funcţionat până în anul 1944 inclusiv. Prin statut, teritoriul Mitropoliei Basarabiei este cel al R. Moldova. În plus, în calitate de Exarh al Plaiurilor, Mitropolitul Basarabiei are jurisdicţie canonică asupra diasporei ortodoxe române din răsărit (fosta Uniune Sovietică şi diaspora R. Moldova).

Mitropolia Basarabiei numără 4 episcopii istorice sufragane: Arhiepiscopia Chişinăului, Episcopia de Bălţi, (fosta Episcopie a Hotinului), Episcopia Basarabiei de Sud (fosta Episcopie de Cetatea Albă şi Ismail), Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor şi a toată Transnistria (fosta Misiune Ortodoxă Română din Transnistria).

Mitropolia Basarabiei a fost creată după Marea Unire de la 1918 prin ridicarea Arhiepiscopiei de Chişinău la rangul de mitropolie. Decizia înfiinţării a fost luată în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române din 15 noiembrie 1923. Organizarea propriu-zisă s-a făcut prin legea de organizare a BOR din 1925. Ahiepiscopul de Chișinău, Gurie Grosu, a fost ridicat la rangul de mitropolit al Basarabiei, pe 21 aprilie 1928. La acea dată, jurisdictia Mitropoliei Basarabiei cuprindea arhiepiscopia Chişinăului, episcopia Hotinului şi Episcopia Cetăţii Albe - Ismail.

În timpul ocupaţiei sovietice din 1940-1941, şi mai apoi sub regim sovietic din 1944 pana în 1992, Mitropolia Basarabiei şi-a încetat activitatea, fiind înlocuită cu structura necanonică - Eparhia Chişinăului, sub autoritatea Patriarhiei Moscovei şi a întregii Rusii. Biserica Ortodoxă Română (BOR) nu a recunoscut niciodată trecerea Basarabiei sub autoritatea spirituală a Patriarhiei Ruse.

Ca răspuns la cererile Adunării Eparhiale din 14 septembrie 1992, Sinodul BOR din 19 decembrie 1992 a hotărât reactivarea Mitropoliei Basarabiei. Petru Paduraru, fostul episcop de Bălţi al Mitropoliei Chişinăului a devenit mai întâi locţiitor, şi mai apoi, din octombrie 1995, mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, cu drept de jurisdicţie extrateritorială asupra românilor ortodocşi din diaspora de răsărit.

Mitropolia Basarabiei a fost înregistrată oficial de guvernul R. Moldova la 30 iulie 2002 după zece ani de prigoană, persecuţie şi umilinţă din partea autorităţilor de stat şi a clericilor din jurisdicţia Patriarhie Ruse. Mitropolia Basarabiei s-a judecat cu statul R. Moldova în toate instanţele din ţară ajungând la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg. La Strasbourg, Mitropolia Basarabiei s-a judecat cu statul R. Moldova şi cu Mitropolia Moldovei, structura locală a Patriarhiei Moscovei. Statul R. Moldova şi Mitropolia Moldovei au pierdut în faţa Mitropoliei Basarabiei.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi