Te-Deum pentru recunoaşterea Mitropoliei Basarabiei

Vineri, 18 decembrie 2020, PS Antonie, Episcop de Bălţi, împreună cu un sobor de preoţi, a oficiat, un Te-Deum de mulţumire la biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena” din satul Corlăteni, rn. Râşcani (preot paroh Valeriu Ursu). Rugăciunea a fost înălţată către Bunul Dumnezeu cu ocazia împlinirii a douăzeci şi opt de ani de când Sfântul Sinod al Bisericii Otodoxe Române a hotărât, în ziua de 19 decembrie 1992, reactivarea Mitropoliei Basarabiei, unica structură eclesiastică canonică în ţinutul dintre Prut şi Nistru. În cuvântul său, PS Antonie a vorbit despre lupta clericilor şi a credincioşilor Mitropoliei Basarabiei pentru drepturile lor fireşti, de a fi cu Biserica Mamă – Patriarhia Română. PS Antonie a menţionat că adevărul istoric, indiferent ce n-ar spune unii fii duhovniceşti ai Patriarhiei Ruse, este de partea Mitropoliei Basarabiei şi preoţii care fac parte din această structură eclesiastică trebuie să ştie că sunt cu adevărul şi cu dreptatea, iar adevărul înseamnă lumină. Lucrarea preoţilor Mitropoliei Basarabiei este o lucrarea a luminii. O lucrare pentru lumină şi în lumină. PS Antonie a mulţumit părinţilor consilieri, preoţilor şi credincioşilor, care cu jertfă şi devotament promovează adevărul eclesiastic în partea de nord a R. Moldova. PS Antonie a menţionat şi contribuţia determinantă a IPS Mitropolit şi Exarh Petru, a clericilor şi credincioşilor, care l-au urmat pe Episcopul de Bălţi de atunci, în lucrarea de reactivare a istoricii structuri bisericeşti din acest spaţiu. PS Antonie a subliniat, în mod special, şi aportul domnului Vlad Cubreacov, care printr-o implicare exemplară a făcut ca Mitropolia Basarabiei să iasă învingătoare în lupta dusă, timp de zece ani, cu statul R. Moldova şi structura locală a Patriarhiei Moscovei, conducă de Mitropolitul Vladimir. Istoric: Mitropolia Basarabiei este o Biserică Ortodoxă Autonomă, de stil vechi, în cadrul Patriarhiei Române, reactivată pe 14 septembrie 1992. Mitropolia Basarabiei este recunoscută oficial drept succesoare spirituală, canonică, istorică a Mitropoliei Basarabiei care a funcţionat până în anul 1944 inclusiv. Prin statut, teritoriul Mitropoliei Basarabiei este cel al R. Moldova. În plus, în calitate de Exarh al Plaiurilor, Mitropolitul Basarabiei are jurisdicţie canonică asupra diasporei ortodoxe române din răsărit (fosta Uniune Sovietică şi diaspora R. Moldova). Mitropolia Basarabiei numără 4 episcopii istorice sufragane: Arhiepiscopia Chişinăului, Episcopia de Bălţi, (fosta Episcopie a Hotinului), Episcopia Basarabiei de Sud (fosta Episcopie de Cetatea Albă şi Ismail), Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor şi a toată Transnistria (fosta Misiune Ortodoxă Română din Transnistria). Mitropolia Basarabiei a fost creată dupa Marea Unire de la 1918 prin ridicarea Arhiepiscopiei de Chişinău la rangul de mitropolie. Decizia înfiinţării a fost luată în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române din 15 noiembrie 1923. Organizarea propriu-zisa s-a făcut prin legea de organizare a BOR din 1925. Ahiepiscopul de Chisinau, Gurie Grosu, a fost ridicat la rangul de mitropolit al Basarabiei, pe 21 aprilie 1928. La acea dată, jurisdictia Mitropoliei Basarabiei cuprindea Arhiepiscopia Chişinăului, Episcopia Hotinului şi Episcopia Cetăţii Albe - Ismail. În timpul ocupaţiei sovietice din 1940-1941, şi mai apoi sub regim sovietic din 1944 pana în 1992, Mitropolia Basarabiei şi-a încetat activitatea, fiind înlocuită, în mod abuziv, cu o structură necanonică - Eparhia Chişinăului, sub autoritatea Patriarhiei Moscovei şi a întregii Rusii. Biserica Ortodoxă Română (BOR) nu a recunoscut niciodată trecerea MitropolieiBasarabiei sub autoritatea Patriarhiei Ruse. Ca raspuns la cererile Adunării Eparhiale din 14 septembrie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa din 19 decembrie 1992, a hotărât reactivarea Mitropoliei Basarabiei. Petru Paduraru, fostul episcop de Bălţi al Mitropoliei Chişinăului a devenit mai întâi locţiitor, şi mai apoi, din octombrie 1995, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, cu drept de jurisdicţie extrateritorială asupra românilor ortodocşi din diaspora de răsărit. Mitropolia Basarabiei a fost înregistrată oficial de guvernul R. Moldova la 30 iulie 2002 după zece ani de prigoană, persecuţie şi umilinţă din partea autorităţilor de stat şi a clericilor din jurisdicţia Patriarhie Ruse. Mitropolia Basarabiei s-a judecat cu statul R. Moldova în toate instanţele din ţară ajungând la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg. La Strasbourg, Mitropolia Basarabiei s-a judecat cu statul R. Moldova şi cu Mitropolia Moldovei, structura locală necanonică a Patriarhiei Moscovei. Statul R. Moldova şi Mitropolia Moldovei au pierdut în faţa Mitropoliei Basarabiei. Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi