Mitropolitul Visarion Puiu pomenit la Bălţi

Miercuri, 27 februarie 2019, PS Antonie, Episcop de Bălţi, a oficiat, la biserica „Naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos” din oraşul Bălţi (preot paroh Petru Botezatu) slujba de parastas pentru sufletul vrednicului de pomenire Mitropolit Visarion Puiu, primul episcop al Episcopiei Hitinului cu reşedinţa la Bălţi, cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la naştere. În cadrul slujbei au fost pomeniţi şi părinţi patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române trecuţi la Domnul – Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin şi Teoctist, mitropoliţii Basarabiei Gurie şi Efrem şi episcopii de Bălţi, Tit şi Partenie.

Preacucernicul Părinte Roman Botezat, consilierul cultural al Episcopiei de Bălţi, a susţinut, în faţa clericilor şi creştinilor prezenţi la slujba de pomenire, o comunicare cu tema: „Visarion Puiu – primul episcop român la Bălţi”, în care a reliefat chipul ierarhului iubitor de Dumnezeu şi de adevăr, care a rămas în istorie ca un misionar neobosit, gospodar harnic şi un iscusit mânuitor al cuvântului rostit şi scris.

În cuvântul său, PS Antonie a evidenţiat faptul că modele de slujire pentru clericii Episcopiei de Bălţi rămân vrednicii de pomenire episcopi Visarion Puiu, Tit Simedrea şi Partenie Ciopron, îndemnându-i pe slujitorii altarelor să propovăduiască, cu timp şi fără timp, adevărul de credinţă şi de neam.

Apoi, PS Antonie, însoţit de o parte dintre preoţi, a mers la Catedrala „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Bălţi, unde a aprins o lumânare pentru sufletul ctitorului - Mitropolit Visarion Puiu, după care a depus flori la bustul mitropolitului aşezat în curtea catedralei.

Mitropolitul Visarion Puiu, (pe numele de mirean Victor Puiu) s-a născut la 27 februarie 1879, Paşcani, judeţul Suceava. A fost primul episcop al Episcopiei Hotinului cu reşedinţa la Bălţi (1923 - 1935). Înainte de a veni la Bălţi a fost episcop de Argeş (1921-1923). Între anii 1935-1940 a fost mitropolit al Bucovinei. În perioada 16 noiembrie 1942 - 14 decembrie 1943 a fost mitropolit al Transnistriei. În anul 1944 se refugiază în Occident. Între anii 1945-1958 este cârmuitorul Eparhiei românilor din străinătate, numită şi Eparhia Ortodoxă Română din Europa Occidentală. În 1946 este condamnat la moarte în contumacie de Tribunalul Poporului din Bucureşti. Trece la cele veşnice la 10 august 1964. A scris şi a publicat aproximativ 40 de lucrări.

Mitropolitul Visarion Puiu este ctitorul Catedralei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Bălţi. Piatra de temelie a fost sfinţită în anul 1924. Cu mari osteneli şi cu sprijin financiar de la Guvernul României, Catedrala a fost sfinţită în anul 1935. Vrednicul de pomenire ierarh a dorit ca viitoarea catedrală să fie „cel dintâi semn real şi trainic care să vorbească viitorului de stăpânirea, de drepturile şi de unitatea poporului nostru românesc”. La sfinţirea pietrei de temelie în calitate de oaspeţi de onoare au fost: Alteţa Sa Regală, Principele Carol, moştenitorul tronului, Patriarhul Damianos al Ierusalimului, Mitropolitul Primat Miron, Mitropolitul Moldovei Pimen, Arhiepiscopul Gurie, miniştri, generali şi alte personalităţi. În 1926 începe construcţia bisericii „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din Bălţi şi a reşedinţei episcopale. Ambele au fost sfinţite tot în anul 1935. În total în oraşul Bălţi, episcopul Visarion a ridicat şase biserici. Episcopul Visarion ca ierarh a desfăşurat o bogată activitate misionară, pastorală, culturală şi administrativă.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi