PS Antonie: „Păcatul slăbănogeşte sufletul şi trupul omului”

Duminică, 24 martie 2019, PS Antonie, Episcop de Bălţi, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din satul Burlăneşti, rn. Edineţ (preot poroh Nicolae Pânzariu).

În cuvântul său, PS Antonie s-a referit la perioada Postului Mare, ca timp de pregătire pentru Slăvita Înviere, la textul Evangheliei din duminica a doua din Sfântul şi Marele Post al Sfintelor Paşti, la viaţa şi învăţătura Sfântului Grigore Palama şi la activitatea părintelui Nicolae.

Vorbind despre păcat şi daunele aduse sufletului şi trupului de greşelile făcute de om, PS Antonie, între altele, a spus: „Vedem din Evanghelia de astăzi că există o legătură între boala omului şi faptele sale, între boala trupului şi starea sufletului. Există o slăbănogire a sufletului şi o slăbănogire a trupului. Ambele slăbănogiri sunt provocate de faptele rele făcute de om. Cu alte cuvinte, păcatul slăbănogeşte sufletul şi trupul omului”. „Mai vedem din Evanghelie că Mântuitorul mai întâi îi iartă păcatele slăbănogului, apoi îi spune: ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta. Deci, mai întâi îi vindecă sufletul, apoi trupul. Învăţăm de aici că atunci când ne îmbolnăvim trupeşte, vindecarea trebui să o începem cu sufletul. Înainte de a merge la medic, să trecem pe la biserică, să cercetăm mai întâi părintele duhovnic”, a mai spus PS Antonie.

PS Antonie a apreciat activitatea părintelui Nicolae, pe care l-a apreciat ca fiind un harnic misionar şi bun gospodar, dăruindu-i o carte de predici. PS Antonie a felicitat-o şi pe doamna preoteasă Ionela cu ocazia sărbătoririi zilei de naştere, mulţumindu-i pentru sprijinul acordat părintelui Nicolae în activitatea sa pastorală.

Istoric: Satul Burlăneşti din raionul Edineţ a fost atestat documentar în anul 1632. Biserica din Burlăneşti a fost construită, din piatră, în anul 1868, pe locul altei biserici, mai vechi, din lemn. Sfântul locaş a activat până în anul 1948, când a fost închis de autorităţile sovietice de ocupaţie. Biserica s-a deteriorat cu timpul, distrugându-se până la gemuri, din cauza unor oameni îndepărtaţi de Dumnezeu. În anul 1989 s-a început reconstruirea sfântului locaş. O contribuţie semnificativă a avut domnul Ion Şoric, care, pe timpul regimului sovietic, a fost condamnat la ani grei de puşcărie pentru mărturisea pe Dumnezeu. În anul 1992, în locaşul reconstruit a fost oficiată prima Sfântă Liturghie de către părintele Gheorghe Grim. În toamna anului 2010, comunitatea din Burlăneşti a aderat la Mitropolia Basarabiei. Pentru o perioadă (sfârşitul anului 2011 – începutul anului 2012, preot slujitor a fost părintele Adrian Agapi. Din 13 mai 2012 preot la Burlăneşti este părintele Nicolae Pânzariu.  

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi