Masă rotundă „Mitropolitul Gurie Grosu, Ierarhul Unirii”, organizată de Episcopia de Bălţi, la Soroca

În după amiaza zilei de marţi, 26 martie 2019, PS Antonie, Episcop de Bălţi, a participat la Masa rotundă „Artizanii Unirii” - „Mitropolitul Gurie Grosu, ierarhul Unirii”, activitatea culturală desfăşurată în Sala mare a Bibliotecii „Basarabia” din Soroca, filiala Bibliotecii „Vasile Voiculescu” din Buzău. Organizatorul mesei rotunde a fost Episcopia de Bălţi. Co-organizatori – Asociaţia obştească „Mitropolitul Gurie Grosu”, Asociaţia obştească „Grigore Vieru”- Soroca, Filiala „Basarabia” a Asociaţiei Române de Istorie a Presei şi Consiliul Unirii Soroca. 

Activitatea a început cu binecuvântarea PS Antonie. Episcopul de Bălţi a anunţat că Masa rotundă are ca scop comemorarea Mitropolitului Gurie Grosu prin lansarea volumului trei din tripticul dedicat marelui mitropolit şi un omagiu adus făuritorilor Marii Uniri.

Cuvinte de salut, în care s-au referit la activitatea Mitropolitului Gurie Grosu, au rostit domnul academician Valeriu Matei, director al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău şi domnul Gheorghe Negru, doctor în istorie, preşedintele Asociaţiei Istoricilor din Moldova. O alocuţiune întitulată „Contextul istoric al Unirii” a rostit de dna Angela Zeamă, profesoară de istorie la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca. Doamna Ana Bejan a rostit un cuvânt întitulat „Rolul Bisericii din Basarabia în Actul Unirii”. Domnul Ion Negrei, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie, a vorbit despre „Biserica din Basarabia pe calea sincronizării cu Biserica Ortodoxă Română (1917- 1918). Doamna Silvia Grosu a ţinut un discurs cu titlul: „Mitropolitul Gurie Grosu – model de activitate misionară pe două fronturi: al credinţei şi al culturii” şi a prezentat volumul trei, din tripticul dedicat Mitropolitului Gurie Grosu, întitulat „Procesul şi apărarea mea. Denunţarea complotului apocaliptic”. Discursurile vorbitorilor au fost intercalate cu medalioane muzicale şi de poezie, prezentate de copii din Soroca.

Cuvântul de încheiere a fost rostit de către PS Antonie, în care, ierarhul Episcopiei de Bălţi, s-a referit la volumul „Carte de înţelegere a rugăciunilor de toate zilele şi a slujbelor bisericeşti”, semnat de Mitropolitul Gurie Grosu şi retipărit, în anul 2014, la Editura Christiana din Bucureşti. PS Antonie a adus mulţumiri tuturor vorbitorilor pentru participarea la masa rotundă şi conducerii bibliotecii pentru găzduirea evenimentului, menţionând „că lucrarea pentru Unire este o activitate binecuvântată de Dumnezeu”. „Dovadă ne sunt moaştele Sfântului Ierarh Dionisie Erhan, care a fost duhovnicul membrilor Sfatului Ţării şi a fost un mare luptător pentru Unirea Basarabiei cu România”, a menţionat PS Antonie. Moaştele sfântului se află la Mănăstirea Suruceni din raionul Ialoveni. PS Antonie a gratificat-o pe doamna Silvia Grosu cu Distincţia de vrednicie a Episcopiei de Bălţi „ca semn al preţuirii şi pentru curajul de a mărturisi adevărul istoric, pentru promovarea valorilor naţionale şi pentru lupta de a redeştepta, în spaţiul basarabean, conştiinţa de Neam şi Ţară”, mulţumindu-i pentru munca pe care o depune domnia sa pentru a scoate la lumină pagini necunoscute din viaţa, activitatea şi opera Mitropolitului Gurie Grosu.

Cuvinte referitoare la Unirea din 1918 şi la masa rotundă, organizată de Episcopia de Bălţi la Soroca, au mai rostit oaspeţii de peste Prut - părintele Gabriel Macovei (parohia Broşteni, Vrancea) şi domnul scriitor Gheorghe Mocanu.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi