PS Antonie: „Să fim harnici lucrători ai propriei învieri, invocând şi ajutorul Domnului Hristos”

În ziua de 27 aprilie 2019, în Sfânta şi Marea Sâmbătă, PS Antonie, Episcop de Bălţi, a oficiat Liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia la biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Chetrosu, rn. Drochia (preot paroh Ion Codreanu).

În cuvântul său, PS Antonie s-a referit la Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare, ca o perioadă de pregătire intensă pentru Slăvita Înviere a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi la Sâmbăta Mare ca zi premergătoare Învierii.

PS Antonie, între altele, a spus: „Suntem în Sâmbăta Mare. Mulţumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să parcurgem perioada Sfântului şi Mare Post în care fiecare, după puterile noastre, ne-am pregătit pentru acest praznic. În Săptămâna Sfintelor Patimi i-am urmat Mântuitorului, însoţindu-L până ieri seara la aşezarea în mormânt, când am cântat tânguitor Prohodul. Ne-am îngropat cu El, pentru ca împreună cu El să înviem, aşa cum spune una din cântările de la Canonul Învierii. Pregătirea pentru Slăvita Înviere a Domnului este, de fapt, pregătirea pentru propria noastră înviere. Pregătirea pentru praznicul Învierii este o luptă cu propriile slăbiciuni, pofte şi plăceri, care aduce lumină şi bucurii în sufletele noastre. Lupta duhovnicească cu întunericul din noi, este o răstignire a păcatelor noastre şi este o luptă pentru propria învierea. Şi înviem în măsura în care am reuşit să învingem în această luptă, deloc uşoară. Lucrăm la propria înviere doar cu ajutorul Domnului Hristos. Doar cu ajutorul Lui reuşim. Cel care a biruit moartea şi întunericul ne ajută şi pe noi. Dacă-I cerem ajutorul, El nu ne lasă, ne ajută”. „Să fim harnici lucrători ai propriei învieri, invocând şi ajutorul Domnului Hristos, Care s-a ridicat din morţi, biruind moartea”, a îndemnat PS Antonie.

Părintele Ion a mulţumit PS Antonie pentru slujbă şi binecuvântare arhierească în ziua dinaintea Învierii Domnului, invitându-l, pe ierarhul Episcopiei de Bălţi, să mai vină în mijlocul creştinilor din Chetrosu şi cu alte ocazii.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi