PS Antonie: „Doar credinţa că Mântuitorul este Dumnezeu adevărat şi om adevărat ne asigură viaţa veşnică”

Duminică, 9 iunie 2019, PS Antonie, Episcop de Bălţi a oficiat, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, la biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din oraşul Făleşti (preot paroh Gheorghe Eşanu). 

În cuvântul său, PS Antonie s-a referit la textul Evangheliei din duminica a VII-a după Paşti, la importanţa păstrării unităţii de credinţă şi la rolul Sinoadelor Ecumenice în păstrarea credinţei adevărate.

Vorbind despre credinţa dreaptă, PS Antonie, între altele, a menţionat: „Pentru a apăra adevărul de credinţă şi pentru a combate învăţăturile greşite, Sfinţii Părinţi se convocau în Sinoade, în adunări mari unde se adunau toţi episcopii, rămase în istorie ca Sinoade Ecumenice. De toate au fost şapte asemenea Sinoade. În anul 325, la Niceea, a fost convocat Sinodul I Ecumenic pentru a combate învăţătura lui Arie. La acest Sinod, Sfinţii Părinţi, inspiraţi de Duhul Sfânt, au spus că Mântuitorul este Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Acesta este adevărul de credinţă despre persoana Mântuitorului. De ce este important să mărturisim dreapta credinţă? Pentru că doar dreapta credinţă ne asigură viaţa veşnică, doar dreapta credinţă ne asigură Împărăţia lui Dumnezeu. Nu orice credinţă ne asigură mântuirea. Doar credinţa că Mântuitorul este Dumnezeu adevărat şi om adevărat ne asigură viaţa veşnică”. „Să păstrăm cu multă grijă tezaurul credinţei noastre ortodoxe, să-l mărturisim pe Mântuitorul ca Dumnezeu adevărat şi om adevărat şi să transmitem generaţiilor care vin credinţa dreaptă, pentru a rămâne în lumina Evangheliei, pentru a rămâne în credinţa strămoşii noştri”, a mai spus PS Antonie.

PS Antonie a apreciat implicarea părintelui Gheorghe în activitatea pastoral-misionară a Episcopiei de Bălţi şi i-a dăruit o carte de predici.

Părintele Gheorghe i-a mulţumit Preasfinţitului Antonie pentru vizită şi binecuvântarea arhierească, invitându-l să mai vină în mijlocul comunităţii din Făleşti pe care o păstoreşte şi cu alte ocazii.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi