Unitate şi solidaritate în lupta cu noua molimă contagioasă Covid 19

 

În atenţia PC Părinţi Protopopi şi PC Părinţi Parohi din cadrul Episcopiei de Bălţi

 

Preacucernici Părinţi Protopopi şi Preacucernici Părinţi Parohi, 

Trecem cu toţii, în ultimul timp, prin încercări grele, cărora suntem chemaţi să le facem faţă cu multă responsabilitate şi cu lipsă de indiferenţă. Pandemia virusului Covid 19 seamănă panică şi multă teamă în lumea întreagă. Fiind ceva nou pentru omenire, minţile luminate caută insistent, de câteva luni, soluţii de apărare împotriva acestui duşman nevăzut. Deocamdată fără rezultate concrete. În acelaşi timp, numărul celor infectaţi şi decedaţi din cauza noii maladii creşte, pe pământ, în fiecare zi. 

Care va fi mersul de mai departe a acestei boli contagioase doar Bunul Dumnezeu îl cunoaşte. Situaţia, spun specialiştii, o poate schimba încălzirea timpului. Nu este exclus să se întâmple anume aşa, dar din partea noastră, oricum, se solicită unitate şi solidaritate. 

Privită prin optica duhovnicească pandemia Covid 19 poate fi pentru omenire un mare examen, un test al credinţei şi al dragostei pe care oamenii, neluând în seamă cărui neam aparţin şi ce religie mărturisesc, sunt chemaţi să o arate aproapelui lor. Nu este prima molimă periculoasă, în istorie, care s-a abătut peste lume. Au fost şi altele, precum variola, tifosul, ciuma sau holera. Dar creştinii în lupta lor cu aceste infecţii straşnice niciodată nu s-au îndepărtat de Dumnezeu. Din punct de vedere creştin este greşit, ca aflându-ne în această luptă, să ne încredinţăm doar în puterile omeneşti şi să neglijăm ajutorul lui Dumnezeu. Să înmulţim, aşadar, rugăciunea ca Bunul Dumnezeu să nu se întoarcă cu totul de la noi. 

Apreciem că preoţii Episcopiei de Bălţi au respectat, până în prezent, îndrumările şi măsurile, venite din partea Patriarhiei Române şi din partea autorităţilor de stat ale R. Moldova, pentru prevenirea îmbolnăvirii cu noul Coronavirus (Covid-19). Vă îndemnăm să fiţi şi în continuare străjerii atenţi ai sănătăţii spirituale şi fizice a păstoriţilor sfinţiilor voastre. În acelaşi timp să nu uităm să cultivăm respectul şi recunoştinţa faţă de medici şi poliţişti, fraţii noştri, cei care se află pe prima linie de foc în lupta cu temutul virus, având, în acelaşi timp, o bună şi rodnică conlucrare cu aceştia. 

 

Preacucernici Părinţi Protopopi şi Preacucernici Părinţi Parohi,

Molima molipsitoare, după cum ştim, nu a ocolit nici R. Moldova. Sunt mulţi infectaţi şi deja două decese. Din informaţiile difuzate, în ziua de 26 martie 2020, de Ministerul Sănătăţii, bolnavii de coronavirus vor fi trataţi şi la Spitalul Clinic din Bălţi. În lupta cu infecţia Covid 19 suntem chemaţi cu toţii, poate mai mult ca în alte dăţi, să arătăm coeziune, compasiune şi întrajutorare. 

În acest context vă aducem la cunoştinţă că Episcopia de Bălţi a anunţat o colectă de bani pentru ajutorarea Spitalului din Bălţi, care se va desfăşura până în ziua de vineri, 3 aprilie 2020. Preoţii vor identifica posibilităţi, care nu vor fi în contradicţie cu indicaţiile sanitare recomandate de autorităţi, şi vor aduna, după puteri, bani pe care îi vor transmite părinţilor protopopi. În ziua de 3 aprilie părinţii protopopi vor aduce, după un grafic stabilit din timp, pentru a evita aglomeraţia, sumele de bani adunate la Centrul Eparhial, după care colecta va fi transmisă Spitalului Clinic din Bălţi.

Întărind credinţa în popor, păstrând calmul şi liniştea sufletească a fiecărui păstorit, să ne rugăm Preabunului Dumnezeu, Doctorul cel Mare al trupurilor şi al sufletelor noastre, să ne ierte greşelile, să ne izbăvească de această infecţie periculoasă, să trimită sănătate celor bolnavi şi să-i ocrotească pe cei care se îngrijesc de aceştia, doctori şi rude.

Doar uniţi vom reuşi să învingem cumplita molimă. Aşa să ne ajute Dumnezeu.

 

+ Antonie, Episcop de Bălţi

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi pe PC preot Valeriu Cernei, vicar administrativ al Episcopiei de Bălţi şi pe PC preot Florentin Doboşeriu, consilier economic al Episcopiei de Bălţi.

 

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi