88 de ani de la întronizarea Mitropolitului Visarion Puiu în scaunul Mitropoliei Bucovinei.

 

 La data de 10 noiembrie 1935, la Cernăuți, Mitropolitul Visarion Puiu a fost instalat în scaunul Mitropoliei Bucovinei. 

Între cei prezenți la ceremonie amintesc pe ministrul Cultelor și Artelor, Alexandru Lapedatu, mitropolitul Moldovei Nicodim Munteanu - delegatul Patriarhiei Române, episcopul Grigorie Leu s.a. Cu acest prilej, mitropolitul Visarion a spus între altele:

"Doresc a-mi indeplini îndatoririle în așa fel încât să mă pot învrednici a fi socotit cândva printre vlădicii care au folosit credinței și poporului nostru". 

Într-adevăr, istoria nepărtinitoare l-a așezat acolo unde-i este locul, întru nemurire, în galeria marilor ierarhi și patrioți români. 

Veșnică să fie pomenirea lui! (Text preluat de la părintele Florin Țuscanu)

 

Mitropolitul Visarion Puiu, (pe numele de mirean Victor Puiu) s-a născut la 27 februarie 1879, Paşcani, judeţul Suceava. A fost primul episcop al Episcopiei Hotinului cu reşedinţa la Bălţi (1923 - 1935). Înainte de a veni la Bălţi a fost episcop de Argeş (1921-1923). Între anii 1935-1940 a fost mitropolit al Bucovinei. În perioada 16 noiembrie 1942 - 14 decembrie 1943 a fost mitropolit al Transnistriei. În anul 1944 se refugiază în Occident. Între anii 1945-1958 este cârmuitorul Eparhiei românilor din străinătate, numită şi Eparhia Ortodoxă Română din Europa Occidentală. În 1946 este condamnat la moarte în contumacie de Tribunalul Poporului din Bucureşti. Trece la cele veşnice la 10 august 1964. A scris şi a publicat aproximativ 40 de lucrări.

Mitropolitul Visarion Puiu este ctitorul Catedralei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Bălţi. Piatra de temelie a fost sfinţită în anul 1924. Cu mari osteneli şi cu sprijin financiar de la Guvernul României, Catedrala a fost sfinţită în anul 1935. Vrednicul de pomenire ierarh a dorit ca viitoarea catedrală să fie „cel dintâi semn real şi trainic care să vorbească viitorului de stăpânirea, de drepturile şi de unitatea poporului nostru românesc”. La sfinţirea pietrei de temelie în calitate de oaspeţi de onoare au fost: Alteţa Sa Regală, Principele Carol, moştenitorul tronului, Patriarhul Damianos al Ierusalimului, Mitropolitul Primat Miron, Arhiepiscopul Gurie, miniştri, generali şi alte personalităţi. În 1926 începe construcţia bisericii „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din Bălţi şi a reşedinţei episcopale. Ambele au fost sfinţite tot în anul 1935. În total în oraşul Bălţi, episcopul Visarion a ridicat şase biserici. Episcopul Visarion ca ierarh a desfăşurat o bogată activitate misionară, pastorală, culturală şi administrativă.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi