O candelă a unității naționale va arde și la Bârlad

 

 

Marți, 14 noiembrie 2023, ziua când creştinii ortodocşi, care respectă sărbătorile după calendarul îndreptat (stilul nou), au prăznuit pe Sfântul Ierarh Grigorie Palama, PS Antonie, Episcopul de Bălţi, a oficiat alături de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Ierarh Grigorie Palama” din Bârlad.

Din soborul slujitorilor au făcut parte părinții consilieri de la Centrul Eparhial Huși și părinții protopopi, alături de părintele paroh Ciprian Aurelian Tacu.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, coordonat de arhidiaconul Vlad Mironescu.

Numeroși credincioși din Bârlad au participat la acest moment de sărbătoare, între ei aflându-se și domnul Daniel Onofrei, Prefectul județului Vaslui.

Cuvântul de învățătură de după citirea textului evanghelic a fost rostit de Părintele Episcop Antonie, care a vorbit despre modul în care se schimbă viața omului care răspunde afirmativ chemării lui Dumnezeu: „Vederea Cerului deschis, a lumii nevăzute, este rezultatul mărturisirii credinței celei adevărate. Din Evanghelia de astăzi vedem că Hristos l-a găsit pe Filip, ceea ce arată faptul că întâi l-a căutat – e o căutare aparte a lui Dumnezeu, pentru cei care urmau să-I fie ucenici și să ducă mesajul Evangheliei în lume. Nu știm care sunt criteriile după care Și-a ales Mântuitorul ucenicii, pentru că toți aveau o pregătire intelectuală sumară, erau pescari. Se pare că ceea ce căuta la cei pe care îi chema la ucenicie era inima lor curată – o inimă care se poate apropia de Dumnezeu, o deschidere către misiune, și capacitatea de a se jertfi. Această chemare ne este adresată și nouă. Și noi suntem chemați de Mântuitorul, Care bate la ușa inimii noastre și ne cheamă să-I fim urmași. În Apocalipsă este scris: „Eu stau la ușă și bat. Cel care Îmi va deschide, cu acela voi cina”. Exegeții spun că, dacă ne-am imagina viața omului ca o zi (cina este seara, înainte de apusul vieții), vom înțelege că toată viața, Mântuitorul bate la ușa inimii noastre. Din Evanghelia de astăzi observăm că Mântuitorul le știe și le vede pe toate. Chiar și atunci când ne pare că nimeni nu ne vede, Dumnezeu ne vede – așa cum l-a văzut pe Natanael sub smochin. Întâlnirea cu Hristos ne schimbă viața. Dar pentru aceasta, avem nevoie de dreapta credință, care înseamnă mărturisirea dumnezeirii Mântuitorului. Mărturisirea dreptei credințe, rugăciunea neîncetată, postul, pocăința, împărtășirea cu Sfintele Taine și săvârșirea faptelor bune, aduc în sufletul omului lumina necreată, despre care a vorbit Sfântul Grigorie Palama. Sufletul omului poate înmagazina această lumină, de aceea, oamenii care se roagă au fața luminată. Acesta este darul pe care Dumnezeu îl oferă celor care mărturisesc credința cea adevărată. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne lumineze și să ne dea putere să înțelegem că noi suntem chemați să fim ucenicii lui Hristos, dar să înțelegem și că avem o responsabilitate față de semenii noștri. Așa cum Filip i L-a prezentat lui Natanael pe Mântuitorul Hristos, la fel suntem chemați și noi, ca, prin faptele noastre, să-i determinăm pe cei de lângă noi să fie urmași ai lui Hristos, după îndemnul Mântuitorului: „Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca, văzând ei faptele voastre cele bune, să-L slăvească pe Tatăl vostru Cel din Ceruri””.

În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie l-a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Alexandru Arsene, pe seama Parohiei „Alexandru Vlahuță”, Protopopiatul Bârlad.

La finalul slujbei, Ierarhul Hușilor a mulțumit, cu recunoștință, Preasfințitului Antonie care, „cu foarte multă demnitate, naturalețe și dragoste, menține flacăra credinței noastre, în zona de nord a Basarabiei”.

De asemenea, Părintele Episcop Ignatie a vorbit despre puterea experienței, în acceptarea și trăirea credinței, potrivit învățăturii Sfântului Grigorie Palama: „Sfântul Grigorie Palama, unul dintre cei mai mari teologi ai Bisericii noastre, este numit în textele de slujbă „trâmbiță a harului dumnezeiesc”. Teolog din secolul al XIV-lea, Sfântul Grigorie Palama a apărat și a susținut, din punct de vedere teologic, adevărul intrinsec al Ortodoxiei – lumina, harul lui Dumnezeu sunt necreate, izvorăsc din Ființa lui Dumnezeu și sunt manifestate de către Persoane. Energia (harul) este una singură, așa cum Ființa lui Dumnezeu este una singură. Modul de manifestare, de împărtășire, este multiplu – Persoanele Preasfintei Treimi sunt trei, și totuși un singur Dumnezeu. Putem sesiza și adânci în inima noastră aceste realități, prin experiență. Nu în zadar Sfântul Grigorie Palama numește experiența „cel mai mare dascăl”. Indiferent la ce ne gândim – fie la viața în Hristos și la credința creștină, fie la deprinderea unui meșteșug sau exercitarea unei profesii –, toate acestea implică, în mod natural, experiență. Noi avem încredere în cei care sunt experimentați. Ne încredem mult mai mult în cel care are experiență, decât în cel care este teoretic, fără abilități practice. De aceea, Sfântul Grigorie Palama ne spune că experiența este „cel mai bun dascăl”, cu atât mai mult atunci când ne referim la credință. Are un cuvânt foarte frumos: „orice raționament poate fi răsturnat de un alt raționament, însă cine poate contesta viața (experiența)?”. Ceea ce experiem (termen pus în circulație de Părintele Dumitru Stăniloae) noi, ceea ce trece prin viul ființei noastre, nu poate fi contestat niciodată. Sfântul Grigorie Palama a apărat aceste realități fundamentate pe experiență, adevărul că lumina (energia) dumnezeiască este necreată și noi ne putem împărtăși de ea. Putem deveni oameni de lumină, așa cum sunt sfinții, care s-au străduit și, pe tot parcursul vieții, au adunat lumină. Din păcate, noi astăzi ne diferențiem atât de mult de sfinți. Avem atât de mult întuneric, care capătă expresia răutății, a bârfei, a calomniei, a invidiei și a căutării cu orice preț să-l dinamităm și să-l boicotăm pe cel de lângă noi. Puțini sunt cei care au abilitatea naturală de a se bucura, când cineva strălucește. Un asemenea om este un om plin de lumină, pentru că el iubește ca lumina să fie și în cei de lângă el, să strălucească și să fie cât mai multă lumină”.

Ierarhul Hușilor a oferit diplome de ctitor și a mulțumit celor care sprijină realizarea picturii Catedralei din Bârlad.

La rândul său, Părintele Episcop Antonie a dăruit o candelă, care să ardă permanent în această biserică, pentru unitatea tuturor românilor.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi după Biroul de presă al Episcopiei Hușilor