PS Antonie: „Omul singur, în libertatea sa, decide: merge spre fericirea veșnică, sau spre întuneric” 

 

 

Duminică, 24 decembrie 2023, PS Antonie, Episcopul de Bălţi, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Brânzeni, rn. Edineţ (paroh - protoiereu Victor Ambros).

PS Antonie, în cuvântul său, s-a referit la textul Evangheliei din Duminica a XXVIII (Pilda celor poftiți la cină). Vorbind despre invitația la viața veșnică adresată de Dumnezeu omului, PS Antonie, între altele, a spus: „Din Evanghelia de astăzi vedem cum Dumnezeu invită pe om la viața veșnică, iar omul prezintă diferite scuze, identificând lucruri, după gândirea sa, mai importante. Dumnezeu invită pe fiecare la Cina Sa, iar deizia de a urma sau nu această invitație o ia fiecare în parte. Dumnezeu nu forțează. El îl lasă pe om să decidă acceptă sau nu invitația Sa. Omul singur, în libertatea sa, decide: merge spre fericirea veșnică, sau spre întuneric”.

„Să nu refuzăm inviația lui Dumnezeu, pentru că invitația Lui este invițația în Împărăția Sa”, a mai spus PS Antonie.

PS Antonie i-a mulțumit părintelui Victor pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată în satul Brânzeni și pentru susținerea activităților Episcopiei de Bălți și l-a gratificat cu Ordinul Episcopiei de Bălți „Crucea Bălțeană pentru clerici”. 

Părintele Victor i-a mulţumit PS Antonie pentru vizită, binecuvântarea arhierească şi pentru distincție, invitându-l pe ierarhul Episcopiei de Bălţi sa mai vină la Brânzeni şi cu alte ocazii.

În cadrul Sfintei Liturghii, PS Antonie a înălţat rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru încetarea războiului din Ucraina și i-a îndemnat pe cei prezenți să înmulţească rugăciunea pentru pace în lume.

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi