Adunarea Eparhială a Episcopiei de Bălţi 

 

 

Joi, 8 februarie 2024, în Sala de Conferinţe a Hotelului VisPas din Bălţi, a avut loc, cu binecuvântarea PS Antonie, Episcopul de Bălţi, Adunarea Eparhială anuală a Episcopiei de Bălţi. Adunarea a fost precedată de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi slujba Te-Deumului, oficiate de către PS Antonie la biserica „Naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos” din oraşul Bălţi.

Cuvântul de deschidere a Adunării Eparhiale fost rostit de către PS Antonie. Ierarhul a mulțumit membrilor Adunării Eparhiale pentru prezență și a amintit atribuțiile Adunării Eparhiale.

După deschiderea Adunării, PS Antonie a gratificat, după o tradiţie încetăţenită în Episcopia de Bălţi, câteva persoane, care au promovat, în anul 2023, valorile creştine şi româneşti în spaţiul basarabean şi au sprijinit activitatea Episcopiei de Bălţi, oferindu-le câte o Diplomă de gratitudine, un mic bust al Sfântului Domnitor Ştefan cel Mare, o carte de rugăciuni și o icoană cu Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Printre cei gratificaţi de către Episcopul de Bălţi, în acest an, au fost: doamna Mariana Osadța, șefa Direcției Generale de Educație și Cultură Fălești, și doamna Cristina Tambur, directorul Liceului Teoretic “Mihai Eminescu” din Fălești.

După apelul nominal al participanţilor şi constatarea constituirii cvorumului pentru ca Adunarea să fie considerată statutară, PS Antonie a declarat deschisă şedinţa Adunării Eparhiale. 

Din componenţa secretariatului au făcut parte: PC preot Valeriu Cernei, vicar administrativ al Episcopiei de Bălţi, PC preot Valeriu Ursu, parohul bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena” din satul Corlăteni, rn. Râşcani și dl Ilie Bairac.

După aprobarea de către Adunare a ordinii de zi, prezentată de către PC preot Valeriu Cernei, vicar administrativ, a urmat prezentarea rapoartelor de către părinţii consilieri:

PC preot Valeriu Cernei, vicar administrativ - raportul de activitate al Sectorului Administrativ și itinerarul pastoral-misionar al PS Antonie;

PC Arhid. Marius Mihai Anton - raportul de activitate al Sectorului Cultură, Misiune şi Tineret;

PC preot Dorian Revenco – raportul de activitate al Sectorului Economic şi Social;

PC preot Bogdan Ștefan Avram - raportul de activitate al Sectorului Patrimoniu și Costrucții Bisericești

PC preot Igor Roșca – raportul de activitate al sectorului Inspector bisericesc.

La final, doamna Liliana Lungu, președinta Societății Femeilor Ortodoxe din cadrul Episcopiei de Bălți, a prezentat un raport de activități al Societății pentru anul 2023 și a făcut un apel căte preoți și mireni să încurajeze doamnele preotese și doamnele creștine din parohii să devină membre ale Societății Femeilor Ortodoxe pentru a contribui împreună la misiunea Bisericii Ortodoxe.

Prezentarea rapoartelor a fost urmată de dezbateri. 

După încheierea dezbaterilor, Adunarea Eparhială a apreciat activitatea consilierilor, pe anului 2023, ca fiind satisfăcătoare, votând şi o hotărâre. Hotărârea a inclus câteva puncte:

1. A lua act de Intinerarul Pastoral Misionar al Preasfinţitului Părinte Antonie, Episcopul de Bălţi;

2. A califica activitatea Sectoarelor Eparhiale şi a consilierilor eparhiali, pe anul 2023, ca fiind satisfăcătoare;

3. În contextul anului 2024 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al pastorației şi îngrijirii bolnavilor” şi „Anul comemorativ al tuturor Sfinţilor tămăduitori fără de arginţi”, PS Antonie îndeamnă preoții în predicile lor să scoată în evidență virtutea compasiunii pentru cei aflați în suferință, să încurajeze înmulțirea faptelor de întrajutorare între semeni și înmulțirea rugăciunii pentru incetarea războiului din Ucraina. 

În încheiere, Preasfinţia Sa a mulţumit membrilor Adunării Eparhiale pentru prezența la ședință, părinţilor consilieri, protopopi şi preoţi parohi pentru misiunea desfășurată în parohii și a amintit de datoria fiecărui cleric și creștin din cadrul Episcopiei de Bălți, unica structură bisericească canonică în partea de nord a R. Moldova, de a păstra credința strămoșilor și a promova, pe toate căile, adevărul eclesiastic și istoric din acest spațiu. 

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi