COMUNICAT

PC Părinte Protoiereu Mitrofor Victor Țurcanu și PC Părinte Protoiereu Mitrofor Ioan Mileac sunt slujitori canonici ai Mitropoliei Basarabiei

 

COMUNICAT

 

Episcopia de Bălți (fostă a Hotinului) anunță faptul trecerii comunităților „Adormirea Maicii Domnului” din satul Răuțel, rn. Fălești și „Sfântul Ioan Botezătorul” din orașul Glodeni din subordinea structurii locale a Bisericii Ortodoxe Ruse la Biserica canonică a acestui spațiu – Mitropolia Basarabiei (Patriarhia Română).

Mai facem cunoscut și faptul că și păstorii duhovnicești ai acestor două comunități, PC Părinte Protoiereu Mitrofor Victor Țurcanu și PC Părinte Protoiereu Mitrofor Ioan Mileac, urmându-și păstoriții lor, au trecut și ei la Mitropolia Basarabiei.

Gestul comunităților sus-menționate și a preoților parohi este unul drept, firesc și binecuvântat:

DREPT - pentru că este o nedreptate să te afli într-o structură bisericească necanonică în acest spațiu, structură care a apărut, aici, la noi, după anul 1812 și de fiecare dată după ocupațiile politice ale acestui pământ (țariste și sovietice (1812, 1940, 1944)), structură care în prezent susține războiul din Ucraina. Ocupația nu înseamnă canonicitate, ocupația anulează canonicitatea;

FIRESC - pentru că este în firea lucrurilor ca parohiile din R. Moldova, unde credincioșii sunt vorbitori de limba română, să fie în comuniune eclesiastică, să facă parte din aceiași Biserică cu frații lor de peste Prut, care sunt de aceiași credință, limbă și istorie, să fie în jurisdicția unui patriarh care vorbește pe înțelesul lor fără a avea nevoie de interpret;

BINECUVÂNTAT - pentru că lucrarea de înlăturare a unei nedreptăți făcută în istorie (ocupația abuzivă eclesiastică a acestui spațiu de Biserica Rusă) și restabilirea dreptății și adevărului se întâmplă doar cu asistența Duhului Sfânt, care este Duhul Adevărului. Cei antrenați într-o asemenea lucrare de reconstituire a adevărului, fie istoric sau eclesiastic, sunt luminați și ajutați de Duhul Sfânt.

Prin urmare, anunțăm toți clericii și credincioșii, că PC Părinte Protoiereu Mitrofor Victor Țurcanu și PC Părinte Protoiereu Mitrofor Ioan Mileac sunt slujitori canonici ai Mitropoliei Basarabiei, iar sfintele slujbele oficiate de aceștia sunt valide.

Totodată amintim că orice sancționare a PC Părinte Protoiereu Mitrofor Victor Țurcanu și a PC Părinte Protoiereu Mitrofor Ioan Milea, pe motiv că Sfințiile lor au trecut la Biserica canonică din acest spațiu – Mitropolia Basarabiei, este nulă și neavenită, conform Hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 19 decembrie 1992 și 29 februarie 2024.

În același timp condamnăm, cu fermitate, orice extremism religios revoltător de joasă speță aducător de tulburare în comunitățile care au trecut la Biserica canonică – Mitropolia Basarabiei - (a se vedea și tulburările provocate de preoții promoscoviți din raionul Orhei) și îndemnăm pe toți, clerici și mireni, la pace, liniște și bună înțelegere, ținând cont și de faptul că suntem în Sfântul și Marele Post al Sfintelor Paști. Pe necunoscătorii de istorie îi îndemnăm, cu dragoste și compasiune, să dea dovadă de cumpătare și reținere, să evite excesul de mânie pentru a nu comite fapte necreștinești, să nu dea ascultare instigatorilor la tulburare, care urmăresc doar scopul lor ascuns, iar pentru a se lămuri în chestiuni de istorie, pe care nu le cunosc, le recomandăm să ceară un sfat de la cei care au avut acces la cărțile de istorie.

Episcopia de Bălți folosește această ocazie și-i îndemnă pe preoții, care mai șovăie să treacă la Mitropolia Basarabiei, (se știe că sunt mulți de aceștia), să facă acest pas, care este unul corect în raport cu înaintașii noștri, care cu multă jertfă au apărat credința și pământul strămoșesc, dar și în raport cu istoria bisericească a acestui spațiu. Îi îndemnăm pe toți preoții indeciși să dea dovadă de credință și hotărâre și să treacă de la necanonicitate la canonicitate, să urmeze exemplul bărbătesc plin de curaj al PC Părinte Protoiereu Mitrofor Victor Țurcanu și al PC Părinte Protoiereu Mitrofor Ioan Mileac, dar și al altor preoți, cu verticalitate morală, care sunt deja în Mitropolia Basarabiei.

Mitropolia Basarabiei, unica Biserică canonică din acest spațiu, ca o mamă iubitoare, grijulie și răbdătoare își așteptă toți fiii înstrăinați să vină acasă. Ce este mai bun și mai frumos decât numai a fi frații împreună, spune Psalmistul (Ps.132). De ce să ne opunem acestui adevăr?

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi