Festivalul portului popular „Ia românească în fiecare casă” la a IV-a ediţie

Festivalul portului popular „Ia românească în fiecare casă” la a IV-a ediţie

 

Joi, 27 iunie 2024, pe terenul, din strada Burebista, nr. 10, din Municipiul Bălți, achiziționat, în anul 2021, de Episcopia de Bălți, pentru Ansamblul Episcopal Bălți (Catedrală, Sediu Episcopal, Centru Pastoral – Cultural, Clopotniță, Aghiasmatar, Monument), s-a desfășurat, cu binecuvântarea PS Antonie, Episcopul de Bălţi, ediţia a IV-a a Festivalului portului popular „Ia românească în fiecare casă”.

Festivalul a fost organizat de către Societatea Femeilor Ortodoxe din cadrul Episcopiei de Bălţi (președintă - Liliana Lungu) în parteneriat cu Asociația pentru Conservarea Patrimoniului Cultural din Bălți (președinte - Mihail Verhovețchi), Episcopia de Bălţi și Direcția Generală Educație și Cultură, Fălești (șefă Direcție - dna Mariana Osadța).

Proiectul a fost finanțat de către Departamentul pentru Relația cu R. Moldova (Secretar de Stat – dl Adrian Dupu).

Festivalul a debutat cu o paradă a portului popular de la Centrul de Cultură și Tineret din Municipiul Bălți până la strada Burebista, nr. 10.

După cuvântul de binecuvântare al PS Antonie, mesaj de salut și susținere a mai adresat și domnul Valentin Răducanu, Director Direcția Programe, Proiecte, Juridic, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.

Invitata de onoare a Festivalului, doamna Angela Paveliuc-Olariu, specialist etnograf din

Iași, România, a susținut o prelegere publică intitulată ,,Ia românească – istoric, semnificație, simboluri”.

Pe parcursul programului au evoluat:

Ansamblurile Folclorice: „Altița”, mun. Bălți (conducător artistic Carolina Gușciuc), „Doinița”, mun. Bălți (conducător artistic Angelica Furtună Taburceanu), „Liliacul” sat. Căzănești, r. Telenești (conducător artistic Iulia Climentovschi), „Altița”, or. Drochia (conducător artistic Lucia Rotaru), „Buciumul”, or. Drochia (conducător artistic Alexei Pînzaru), „Trandafir”, sat. Bălășești. r. Sîngerei (conducător artistic Ina Borș), „Vatra dorului ”, sat. Bălășești. r. Sîngerei (conducător artistic Tatiana Botnarenco), „Iasomie”, or. Glodeni (conducător artistic Inesa Vasilos), „Strugurașii”, mun. Bălți (conducător artistic Ana Prividiuc), „Busuiocul”, sat. Pelinia, r.Drochia, „Cimbrișor”, sat. Pîrlița, r. Fălești (conducător artistic Nicolae Șoronga);

Ansamblurile de dans popular: „Hecenii”, sat. Hecii Noi, r. Sîngerei (conducător artistic Denis Cobîlaș), „Ghiocel”, sat. Corlăteni, r. Rîșcani (conducător artistic Claudia Valah), „Pelinița”, sat. Pelinia, r. Drochia, „Vatra”, or. Soroca (conducător artistic Mihai Chiriliuc), și „Făleșteanca”, or. Fălești (conducător artistic Elena Calmuțchi);

Ansamblul de muzică și dans popular: „Frunza nucului”, s. Inești, r. Telenești (conducător artistic Zinaida Dica) și Orchestra de Muzică populară „Barbu Lăutaru” din Bălți (conducător artistic - Mihai Verhovețchi).

În cadrul programului au evoluat interpreții: Anastasia Vulpe, Constantin Ciubotaru, Viorica Furtună, Valeriu Cebanu și Stela Melnic.

Invitatul de onoare al Spectacolului a fost Ansamblul folcloric ,,Surorile Osoianu”.

În cadrul Festivalului au fost expuse lucrările meșterilor populari: dna Svetlana Paladi, meșter popular al Uniunii Meșterilor Populari din Republica Moldova, dna Valentina Iordachi, directoarea Căminului de cultură, satul Hîncești, raionul Fălești, dna Maria Chilaru, conducătoare artistică, Centrul de cultură și agrement, satul Sărata Veche, dna Ana Gangal, muzeografă, Muzeul de istorie și etnografie al satului Pîrlița, raionul Fălești, dna Stela Ciubotaru, muzeografă, Muzeul de istorie și etnografie a satului Glinjeni, raionul Fălești.

Expoziții al portului național au mai prezentat Muzeul raional de istorie și etnografie „Lazăr Dubinovschi”, orașul Fălești, și Teatrul Național ,,Vasile Alecsandri” din municipiul Bălți (director doamna Ina Ilașciuc).

Au avut loc și ateliere de creație precum: Împletitul din pănuși de porumb – dna Eugenia Voinotinschi, sat. Sărata Veche, rn. Fălești, și Centrul de meșteșuguri „Covorul dorului”, sat. Sărata Veche, Împletitul coronițelor din flori – dna Elena Calmuțchi, Șezătoarea Basarabiei, Atelier de cusut Cămăși, Societatea Ortodoxă a Femeilor Române din Iași, conducător dna Irina Trofin, dna Croitoru Ecaterina, meșter popular amator, dna Stela Drăguțanu, meșter popular și dna Patapi Sorina, atelier de creație,,Câmpul Mov”.

La final, PS Antonie a mulţumit tuturor care s-au implicat în organizarea celie de-a IV-a ediție a Festivalului portului popular „Ia românească în fiecare casă” Societății Femeilor Ortodoxe din cadrul Episcopiei de Bălţi, Asociației pentru Conservarea Patrimoniului Cultural din Bălți și Departamentului pentru Relațiile cu R. Moldova din cadrul Guvernului României.

Festivalul „Ia românească în fiecare casă” face parte din proiectul Episcopiei de Bălți „Promovarea identității spirituale și culturale românești”, care are ca obiectiv promovarea credinței străbune, a limbii române, a istoriei adevărate a neamului românesc, a tradiţiilor – a tot ceea ce defineşte identitatea românească.

Prima ediție a Festivalului „Ia românească în fiecare casă” s-a desfășurat la Dondușeni (28 august 2021), cea de-a doua ediție la Briceni (28 august 2022), iar cea de-a treia ediție la Fălești (26 iunie 2023)

Biroul de presă al Episcopiei de Bălţi